fbpx
DOCUMENTS RENEWAL - TIME IS TICKING AWAY

01DOCUMENTS RENEWAL - TIME IS TICKING AWAY

Image

Documents renewal – time is ticking away

This article is available in Polish only.

W kwietniu tego roku informowaliśmy o sytuacji w Urzędach Morskich związanych z obowiązkową wymianą dokumentów. Jeszcze cztery miesiące temu, sytuacja była dość spokojna. Tempo jednak zaczyna wzrastać i Urzędy Morskie odnotowują wzmożoną ilość osób odwiedzających ich placówki. Szacuje się, że ostatni kwartał tego roku może być szczególnie gorący w kolejce po wymianę dokumentów Polskich Marynarzy. Dlatego aby uniknąć niepotrzebnego stresu zalecamy, aby nad wymianą swoich dyplomów i świadectw zastanowić się już dziś lub zaraz po powrocie z obecnego rejsu. Po rozmowie z naszymi Użytkownikami, otrzymaliśmy wiele pozytywnych komentarzy na temat fachowej i życzliwej pomocy pracowników Urzędów Morskich przy wymianie dokumentów.  Poniżej znajdziecie Państwo krótką ściągę dotyczącą wymiany dokumentów.

Najważniejsze informacje w skrócie.
Do 31 grudnia 2016 roku wymianie podlegają:

1. Wszystkie dyplomy w żegludze międzynarodowej

2. Dyplomy oficera elektroautomatyka okrętowego.
Od dnia 11 maja 2016 r. dyplomy elektroautomatyków okrętowych będą mogły być odnawiane pod warunkiem ukończenia dodatkowego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.

3. Świadectwa starszego marynarza, wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r

4. Świadectwa kucharzy okrętowych, wydane przed dniem 8 października 2014 r.

5. Pozostałe, podstawowe świadectwa podlegające wymianie:

– ŚWIADECTWO RATOWNIKA (po wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO STARSZEGO RATOWNIKA (po wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE INDYWIDUALNYCH TECHNIK
RATUNKOWYCH (po odnowie i wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
STOPIEŃ PODSTAWOWY (po wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
STOPIEŃ WYŻSZY (po wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO I
ODPOWIEDZIALNOŚCI WSPÓLNEJ (po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
MEDYCZNEJ- ELEMENTARY FIRST AID- (po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
MEDYCZNEJ – MEDICAL FIRST AID (po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ
NAD CHORYM – MEDICAL CARE (po odnowie i wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA RADARU I ARPA
POZIOM OPERACYJNY (po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA RADARU I ARPA
POZIOM ZARZĄDZANIA (po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS
(po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA OFICERA OCHRONY STATKU
(po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO NA ZBIORNIKOWIEC DO
PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOW
(po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO NA ZBIORNIKOWIEC DO
PRZEWOZU PRODUKTÓW NAFTOWYCH ORAZ CHEMIKALIÓW STOPIEŃ PODSTAWOWY
(po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO NA ZBIORNIKOWIEC DO
PRZEWOZU PRODUKTÓW NAFTOWYCH STOPIEŃ WYŻSZY
(po wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO NA ZBIORNIKOWIEC DO
PRZEWOZU CHEMIKALIÓW STOPIEŃ WYŻSZY (po wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO NA ZBIORNIKOWIEC DO
PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ WYŻSZY (po wymianie ważne przez 5 lat)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEWOZU ŁADUNKÓW
NIEBEZPIECZNYCH (po wymianie ważne bezterminowo)

Pozostałe świadectwa podlegające wymianie oraz nowe zasady odnowienia tych świadectw opisują szczegółowo Urzędy Morskie na swoich stronach.
Ze względu na błąd w zapisie na świadectwach wymianie również podlegają świadectwa wydane przed 25-tym listopada 2015 roku:

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OCHRONY NA STATKU
(po wymianie ważne bezterminowo)

– ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI
OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY (po wymianie ważne bezterminowo)

Informacje dodatkowe:

1. Osoby, ubiegające się o wydanie po raz pierwszy dyplomu oficera wachtowego lub oficera mechanika wachtowego, które rozpoczęły cykl szkolenia przed dniem 1 lipca 2013 r. są obowiązane do uzupełnienia świadectw w zakresie:
– nautycznego dowodzenia statkiem, w przypadku dyplomu oficera wachtowego,
– dowodzenia siłownią okrętową, w przypadku dyplomu oficera mechanika wachtowego.
Osoby, które nie uzupełnią ww. świadectw z przeszkoleń mogą otrzymać dyplomy ważne jedynie do dnia 31.12.2016 r. Do tego czasu niezbędne będzie ukończenie odpowiedniego kursu w ośrodku szkoleniowym, osoba która nie ukończy wymaganego szkolenia nie będzie mogła odnowić dyplomu.

2. Osoby, które zamierzają ubiegać się o dyplom oficera mechanika wachtowego, korzystające z możliwości uzyskania dyplomu na podstawie 36 miesięcznej  praktyki pływania i ukończenia kursu w ośrodku szkoleniowym  powinny udokumentować 6 miesięczny okres pełnienia obowiązków wachtowych pod nadzorem starszego mechanika lub mechanika wachtowego. Wzór zaświadczenia można pobrać z e stron Urzędów Morskich. Takie zaświadczenie powinien wystawić kapitan statku lub starszy mechanik. Akceptowane są również zaświadczenia wystawione przez armatora bądź agencję, reprezentującą armatora, ale tylko jeśli dotyczą okresu przed dniem 20 sierpnia 2013 r.

3. Oficerowie działu pokładowego, zatrudnieni na statkach wyposażonych w ECDIS muszą posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi ECDIS.

4. Oficerowie działu maszynowego (mechanicy), zatrudnieni na statkach wyposażonych w instalacje wysokiego napięcia (powyżej 1 kV) muszą posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.

5. Tzw. Permission do dyplomów nie jest już wymagane.

6. Wymiana świadectwa GMDSS odbywa się na podstawie udokumentowanej 12 miesięcznej praktyki morskiej. O odnowienie świadectw: GOC i ROC (tzw. konwencyjnych) może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.

Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, dołącza do wniosku wyciąg z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej, potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem odpowiednich dla danego świadectwa funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w ciągu co najmniej 12 miesięcy, w okresie 5 lat przed dniem upływu ważności posiadanego świadectwa.

W przypadku braku wyciągu z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenia, osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa konwencyjnego, powinna zdać egzamin uzupełniający.

Wnioski, formularze oraz więcej informacji znajdziecie w linku:
www.uke.gov.pl/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej-4391

 

02WRITE A COMMENT

Image